การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อเต้านม

สอนและเทคนิค การสร้างหน้าอก ไม่ใช้อุปกรณ์ (Bodyweight) ส่วนอก ( Chest ) โดย ดร. เชิดชาย ปันจัยสีห์ ทางญี่ปุ่นเพื่อขยายหน้าอก

ผมอายุ 11 ปีและฉันมีหน้าอกเล็กว่าจะทำอย่างไร