เรื่องการผ่าตัดเต้านม

การผ่าตัดหน้าอกแบบต่างๆ (อ่านรายละเอียดใต้คลิบ) PR สยามเมส เพิ่มหน้าอกเนื่องจากไขมัน

เสริมด้วย 1 ถึง 3 ขนาด