เพิ่มเต้านมที่บ้าน

สอนและเทคนิค การสร้างหน้าอก ไม่ใช้อุปกรณ์ (Bodyweight) ส่วนอก ( Chest ) โดย ดร. เชิดชาย ปันจัยสีห์ เดอะซิมส์เสริม 4 เต้านม

กระโดดไปได้มากที่จะขยายขนาดหน้าอก

ทำตาม 3 ท่า สร้างกล้ามเนื้อหน้าอก ส่วนอก ( Chest ) โดย คุณพีช จักรกฤษณ์ ณ ลำพูน นักเพาะกาย เทียมและมะเร็งเต้านม

หน้าอกพลาสติกราคา Sochi