การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าอก

สอนและเทคนิค การสร้างหน้าอก ไม่ใช้อุปกรณ์ (Bodyweight) ส่วนอก ( Chest ) โดย ดร. เชิดชาย ปันจัยสีห์ เพิ่มการเจริญเติบโตของเต้านม

เต้านมขนาด 6 เสริม