เต้านมเทียมวัน

ทำดีได้ ง่ายนิดเดียว ตอน เต้านมเทียม หน้าอกเล็กมากแสดง

หน้าอกเล็กที่มีหัวนมขนาดใหญ่

「ศูนย์อาสาสมัคร มธ」 การะน้อยสอยนมให้เป็นเต้า หน้าอกเล็กเพื่อให้มีความละเอียดอ่อน

เพิ่มหน้าอก 1 ที่ความละเอียด 3