วิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับการผ่าตัดที่หน้าอก

ตอน "การผ่าตัดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็ก" สิ่งที่สวมใส่ถ้าคุณมีหน้าอกเล็ก

ความคิดเห็นของหน้าอกพลาสติก Arbatov