วิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับการผ่าตัดที่หน้าอก

ตอน "การผ่าตัดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในเด็ก" หัวนมเล็ก ๆ วิธีการให้นมลูก

เสื้อสำหรับหน้าอกเล็ก