ตัดเต้านมซิลิโคน

เต้านมเทียม เพื่อผู้ป่วยหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม หน้าอกเล็กหัวนมเต็ม

เต้านมเทียมใน 4 ปี