เต้านมเทียมบาง

เต้านมเทียม เพื่อผู้ป่วยหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม เมื่ออาการบวม subsides หลังจาก mammoplasty เต้านม

ออกกำลังกายอย่างง่ายขยายขนาดเต้านม