การเสริมเต้านมเอา 2 เดือน

ถอดถุงซิลิโคนผ่านทางฐานหน้าอก เพิ่มขนาดเต้านมโดย 2 ขนาด

เมื่อกลายเป็นหน้าอกนุ่มหลังจาก mammoplasty