หลังจาก fibroadenomas การผ่าตัดเต้านม

Needle localized excision/biopsy for breast mass ฉันมีหน้าอกเล็กในการติดต่อ

หน้าอกเล็กที่มีหัวนมขนาดใหญ่สีเข้ม