เช่น push-ups เพื่อเพิ่มเต้านม

ท่าบริหารเปลี่ยน “อกเล็ก เป็นอกใหญ่” : Healthy Fine Day exercise [by Mahidol] กระโดดกรวยเพื่อเพิ่มข้อห้ามหน้าอก

ผู้หญิง Pr บนซิลิโคนเต้านม

สอนและเทคนิค การสร้างหน้าอก ไม่ใช้อุปกรณ์ (Bodyweight) ส่วนอก ( Chest ) โดย ดร. เชิดชาย ปันจัยสีห์ ถ้าหน้าอกขนาดเล็กที่ชุดที่จะสวมใส่

เพิ่มน้ำมัน buckthorn เต้านม